شرکت کار در ارتفاع منصوری

سیستم کار در ارتفاع بدون نیاز به داربست به روش دسترسی با طناب 

(ROPE ACCESS)

مزایای تکنیک دسترسی با طناب در ارتفاع : کار با طناب بدون نیاز به داربست

ارایه کلیه خدمات بر روی نما به روش راپل بی نیاز از داربست

 • کار در مکانهایی که امکان استفاده از داربست ،کلایمر و … را ندارند .
 • دسترسی به نقاط غیر قابل دسترس و دشوار
 • جمع آوری سریع وسایل کار در ارتفاع در هر روز کاری
 • کاهش زمان اجرا
 • کاهش هزینه اجرا نسبت به داربست
 • عدم آسیب رسانی به سطح کار
 • فاقد هرگونه آلودگی صوتی به هنگام تجهیز کارگاه
 • جلوگیری از آسیب دیدن نما به هنگام نصب تجهیزات و اجرا
 • نداشتن سد معبر (نسبت به داربست و کلایمر) و پیشگیری از ترافیک و کمترین مزاحمت برای ساکنین
 • ایمنی بسیار بالا
 • راندمان کاری بالا
 • این صنعت مورد تائید و به ثبت رسیده در کمیسیون قوانین ایمنی و کار و نجات میباشد .

تیم های آموزش دیده و زبده کار با طناب شرکت کار در ارتفاع منصوری در راستای خدمات رسانی در زمینه کار در ارتفاع آمادگی خود را در کلیه استانهای کشور با استفاده از تجهیزات با استانداردهای روز اروپا اعلام می دارد . در صورت درخواست مشتریان محترم تیم کارشناسی جهت بازدید و رائه مشاوره رایگان به محل پروژه اعزام خواهد شد .

لازم به ذکر است کار بر روی برج ها ، دکل ها، سدها، پل ها و … با استفاده از تکنیک دسترسی با طناب (ROPE ACCESS) مورد تائید فدراسیون جهانی صخره نوردی (IRATA) میباشد و کلیه عوامل اجرایی دارای بیمه حوادث با نام بوده و تمامی صدمات و خطرات جانبی در حین انجام کار به عهده شرکت کار در ارتفاع منصوری می باشد.
کلیه خدمات ارائه شده توسط شرکت دارای ضمانتنامه می باشند .