شرکت کار در ارتفاع منصوری

فرآیند پیچ و رولپلاک سنگ نما

مواردی که پیش از شروع پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان بایستی بررسی گردد : پیچ کردن نما با طناب

بررسی رگه های موجود در سنگ نما وکیفیت سنگ .
اندازه گیری ابعاد و قطر سنگ .
انتخاب دیتایل اجرایی نصب سنگ در نما .
انتخاب روش انجام کار و تعیین مصالح مورد نیاز .
ارزیابی مصالح مصرفی و ساختار دیوار زیر سنگ .
اندازه گیری ضخامت ملات زیر سنگ جهت انتخاب اندازه پیچ برای محکم کردن سنگ نما .
پیچ کردن سنگ نمای ساختمان با استفاده از پیچ های برتر 6 سانتی متری ضد زنگ و گالوانیزه 10*2.5 و رولپلاک مخصوص آن صورت می گیرد .

محو کردن و پوشش روی پیچ ها با استفاده از بتونه مخصوص ضد اسید صورت میگیرد که جهت زیبایی بصری بیشتر کار دقیقا همرنگ با سنگ مربوطه میباشد .

شرایط خاص پیچ و رولپلاک نمای ساختمان : در شرایطی که ملات سیمان در زیر سنگ نما به اندازه کافی نباشد یا زیر سنگ نما ،رابیتس با ملات کم کار شده باشد ،شرایط اجرایی تغییر می کند و از انکرها و چسب های ضد زلزله بجای دیتایل پیچ و رولپلاک نما استفاده می شود .

توضیحات : محکم سازی سنگ نما : پیچ و رولپلاک  نما با طناب

به جز رعایت موارد ذکر شده ضروری است برای کار با ابزار و ادوات استاندارد و کالیبره و انجام عملیات پیچ و رولپلاک از افرادی فنی و مجرب و کارآزموده که آگاهی و تخصص کافی به مقوله صخره نوردی صنعتی (دسترسی با طناب) دارند استفاده شود چرا که در غیر اینصورت انتظار میرود که با وارد کردن ضربات نسنجیده و غیر اصولی به هنگام سوراخ کاری با دریل چکشی به سنگ نمای ساختمان آسیب جدی وارد گردد و موجب افتادن و خرد شدن سنگها شود .

خدمات مرتبط

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب