شرکت کار در ارتفاع منصوری

روش های مختلف نورپردازی نمای خارجی ساختمان :

شیوه های مختلف نورپردازی نمای خارجی ساختمان :

نورپردازی خشن :

این روش مناسب‌ترین روش نورپردازی برای نشان دادن بافت‌های کوچک و سطوح ریز معماری در نمای ساختمان است در صورت استفاده از این روش نمی‌توان سطح گسترده و زیادی از نمای ساختمان را نشان داد و وسایل و ابزارهای نورپردازی مناسب این روش دقیقا روی همان قسمت‌های حائز اهمیتی که قرار است بیشتر مورد توجه باشند نصب می‌شوند.

نورپردازی از داخل و خارج :

در این روش طراحی نورپردازی روی پنجره‌ها نرده بالکن و عناصر دیگری که روی نمای خارجی ساختمان قرار دارند انجام می‌شود این روش نور پردازی ظاهر بیرونی ساختمان را شیک جذاب و چشمگیر می‌کند بنابراین طراحی و شیوه انجام آن بسیار مهم است نکته مهم دیگر در این روش عدم استفاده از منابع نورپردازی در زیر پنجره‌ها است زیرا موجب جلب توجه بیش از حد آنها می‌گردد.

نور پردازی یک دست :

به طور معمول نور پردازی نرم و یکدست از ایک نقطه در مجاورت نمای ساختمان مورد نظر انجام می‌شود در این روش می‌توان نمای ساختمان را به صورت یکدست و در سطح وسیعی روشن کرد.

نورپردازی تاکیدی یا منطقه‌ای:

با انتخاب این روش نورپردازی نقش ماندگاری در ذهن بیننده به جا می‌گذارید. ستونها پنجره‌ها و بالکن‌ها از جمله مناطقی است که با تاکید بیشتر روی آنها یک هارمونی کلی ازنمای ساختمان به نمایش در می‌آید .

موارد پراهمیت در نورپردازی :

در نورپردازی ساختمان باید حتی کوچکترین جزئیات را هم مورد توجه قرار بدیم.

تنوع بیرویه در نورپردازی

در هنگام نورپردازی باید طبق یک سبک پیش برویم و استفاده از چند سبک در نورپردازی نما سبب شلوغ شدن نما و زشت شدن نما می‌شود.

به کار بردن چراغ‌‌های خورشیدی :

استفاده از نورپردازی‌های خورشیدی در نما مناسب نیست چرا که در روزهای که آب و هوا ابری باشد و نوری وجود نداشته باشد نمی توان از نورپردازی در نما استفاده کرد.

خدمات مرتبط

نورپردازی نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب