شرکت کار در ارتفاع منصوری

دلایل ریزش سنگ نما

دلایل ریزش سنگ نمای ساختمان که نیاز به پیچ و رولپلاک سنگ نما دارند ؟

نشست ساختمان

کیفیت پایین ملات زیر ساخت سنگ ساختمان

دوغاب ریزی نامناسب و یا استفاده از دوغاب نامناسب (ترکیب دوغاب)

باز بودن بند یا درز  بین سنگ ها که باعث نفوذ آب باران می شود : (یکی از علت های اصلی تخریب نمای ساختمان نفوذ آب باران و برف در بستر نماست که در فصول سرد با یخ زدگی نما و انبساط آب سبب ترکیدن سنگ ها و تخریب آن می شود .

ترک داشتن و شکستگی سنگ نما

شل بودن سنگ ها

استفاده از سنگ های آنتیک (برشی)

استفاده از سنگ هایی با عرض کمتر از 10 سانتیتر

استفاده از سنگ های دندان موشی

اسکوپ نکردن سنگ های صیقلی و صاف مثل سنگ های گرانیت و عوامل دیگر آن مثل یخ زدگی و برآمدن ملات پشت سنگ ،ارتعاشات صوتی ،ضربه های ناخواسته داخلی ساختمان جهت بازسازی و …

استفاده از چسب سنگ بجای ملات سیمان

کم بودن ضخامت ملات سیمان پشت سنگ و رابیتس

انجام پروسه سنگ کاری در فصل سرما و عدم استفاده از ضد یخ جهت ملات سیمان

استفاده از سنگ های نامناسب در نما مانند سنگ هایی که ریشه آهکی داشته و با آب واکنش می دهند

خدمات مرتبط

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب