شرکت کار در ارتفاع منصوری

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نما نورپردازی نمای بیرونی ساختمان : نمای بیرونی یک ساختمان اولین عامل ایجاد جذابیت بصری و به بیان دیگر اولین عامل معرفی نوع و کیفیت ساختمان می‌باشد. بنابراین طراحی نورپردازی نمای خارجی ساختمان‌های مختلف علاوه بر حائز اهمیت بودن از جهت قابل دید بودن ساختمان‌ها به هنگام تاریکی در شب، موجب افزایش جذابیت نمای […]

خدمات صنعتی در ارتفاع

خدمات صنعتی در ارتفاع ارایه خدمات دسترسی با طناب در فضای صنعتی با ارتفاع نامحدود مجری خدمات صنعتی در فضاهای صنعتی در ارتفاع نامحدود با روش کار با طناب در شرایط معمول دسترسی ایمن به ارتفاعات با داربست و جرثقیل امکان پذیر نبوده و ناایمن و هزینه بر می باشد.روش دسترسی با طناب با ایمنی […]