شرکت کار در ارتفاع منصوری

اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع اجرای پیچ کردن سنگ نما

مقدمات شروع فرآیند پیچ و رولپلاک نمای ساختمان : خدمات پیچ و رولپلاک نما

قبل از شروع پروسه پیچ و رولپلاک باید در نظر داشت که از چه ابزار و مصالحی مناسب برای انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما و جلوگیری از سقوط آن در هنگام فرآیند اجرا استفاده کرد تا با وارد کردن تنش های غیر مجاز به آسیب های بیشتر دامن نزنیم .این مهم در سنگ های با ابعاد کوچکتر (عرض کم) که معمولا در ستون ها و قاب پنجره استفاده می شوند بسیار حائذ اهمیت است و کار دقیق و تخصصی را میطلبد تا موجب شل شدن دیگر سنگ های نما و ریزش به هنگام کار نگردد .

پیچ ها در سنگ های طولی در فواصل 40 و بعضا 50 سانتیمتری نصب می گردد اما اگر ابعاد سنگ نما کمتر از 50 سانتیمتر بود روی هر پلاک 2 عدد پیچ خواهد خورد .

برای پیچ و رولپلاک سنگهای نما با عرض کم مانند ستون ها ،قاب پنجره ها ،سینه کفتری و … می بایستی جهت سوراخ کاری از دریل معمولی که فاقد حالت چکشی و ضربه زن می باشد استفاده کرد و وقتی که سنگ سوراخ شد و مته به بتن و مصالح پشت سنگ رسید ،حال از دریل هیلتی چکشی یا حالت چکشی همان دریل جهت سوراخ کردن بتن استفاده می شود تا در اثر تنش های ضربه های چکشی هیلتی به هنگام سوراخ کاری باعث شکسته شدن سنگ هایی با عرض کم نشوند .

پس از سوراخ کاری پیچ و رولپلاک مربوطه که پیچ 5 سانت یا پیچ 6 سانتیمتر (بسته به قطر مصالح پشت سنگ) را داخل سوراخ قرار داده و با دریل پیچ بند سفت میکنیم .با توجه به جنس سنگ و مقاومت سنگ در اغلب موارد روی کلیه سوراخ ها به میزان 1.5 میلیمتر خزینه میشود تا پیچ داخل سنگ قرار گیرد .روی پیچ ها بوسیله بتونه مخصوص و همرنگ سنگ و یا رنگ سنگ مخصوص پوشیده می شود تا پیچ و رولپلاکی که سنگ نمای ساختمان توسط آن محکم و سفت و مهار شده اند قابل دید نباشد و بر زیبایی بصری نمای ساختمان تاثیر نگذارد .

خدمات مرتبط

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب